Adatkezelés

A webáruház használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállakozónak szükséges megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető (például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges adatok). A megrendelt termékekről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Adatainak rendszerünkből történő törlését, azok módosítását bármikor írásban kérheti. Minden egyéb, jelen dokumentumban fel nem tűntett kérdésben a hatályos jogszabályok az irányadóak. (lásd még: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződésekre a szerződések részletes szabályairól)